Kabel

Odpady elektroniczne (E-Waste) to termin używany do opisu wszystkich rodzajów zużytych urządzeń i sprzętu elektrycznego / elektronicznego. Telewizory, faksy, komputery (monitory i terminale), drukarki, magnetowidy, radiotelefony, telefony komórkowe i aparaty fotograficzne to tylko niektóre z elementów uznawanych za e-śmieci. Niektóre elementy złomu elektronicznego z tych elementów mogą zawierać zanieczyszczenia, takie jak ołów, wapń, beryl i bromowane środki zmniejszające palność, dlatego w firmie RMC Polska dążymy do powstrzymania wszystkich odpadów elektronicznych przed składowaniem ich na wysypiskach śmieci.

Obecnie skupujemy wszystkie odpady elektroniczne w konkurencyjnych cenach i stale pracujemy, aby pomóc naszym klientom w łatwy i odpowiedzialny sposób pozbyć się niechcianych urządzeń i sprzętu.
Również w jako podwykonawca Społki Rado wyceniamy i organizujemy sprzedaż zużytych urządzeń Elektrycznych i elektronicznych niekompletnych które zgodnie z Ustawodawstwem może odbierać tylko upoważniony recykler.

Dla Rado Sp. z .o.o. Wyceniamy:

 • Płytki z urządzeń przemysłowych
 • Płytki z urządzeń telekomunikacyjnych
 • Płyty główne komputerowe i serwerowe
 • Karty rozszerzeń (graficzne, dźwiękowe)
 • Płytki z dysków twardych
 • Płytki z napędów cd,dvd
 • Płyty główne z laptopów
 • Płytki z urządzeń typu xero, drukarka, fax
 • Płytki z monitorów, telewizorów, RTV
 • Płytki z telefonów komórkowych
 • Procesory komputerowe
 • Pamięci komputerowe
 • Układy scalone
 • Komputery samochodowe
 • Laptopy
 • Inne.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.Dla stałych dostawców po podpisaniu umowy jesteśmy w stanie zapewnić szeroka gamę pojemników do przechowywania i gromadzenia elektroodpadów takich jak: kontenery, big bagi, inne…