rmc_recycling_logo

MISJĄ RMC Polska Sp. z o.o. jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta, zapewniając mu uczciwe i transparentne transakcje handlowe, realizowane w najwyższych światowych standardach, w sposób przyjazny dla środowiska, zgodny ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) oraz polityką bezpieczeństwa i higieny pracy, a także odpowiedzialnością ekologiczną i społeczną.

Od 2018 r. RMC Polska Sp. z o.o. uczestniczy w ekologicznej przemianie gospodarką odpadami metalowymi w Polsce. Misja Spółki została zapoczątkowana przez grupę doświadczonych menagerów, którzy swoją wiedzę, energię i umiejętności przekładają na nieustanny, innowacyjny rozwój firmy.

Kadra menadżerska i współpracownicy RMC, zbierali doświadczenie w zakresie złomów metali oraz materiałów do recyklingu na rynku polskim i europejskim. Współpraca z zagranicznymi kontrahentami umożliwiła udział w najnowocześniejszych, innowacyjnych i ekologicznych procesach recyklingu i odzysku złomu. Doświadczenie i wiedza zdobyta u europejskich pionierów recyklingu, umożliwiła wprowadzenie innowacyjnych eko rozwiązań w odzysku poszczególnych surowców wtórnych.

RMC Polska Sp. z o.o. jest częścią Grupy RADO (www.gruparado.pl). W ramach współpracy w grupie świadczymy usługi pośrednictwa w obrocie odpadami dla  firmy RADO Sp. z o.o. W jej imieniu kupujemy wszystkie materiały poddawane procesom recyklingu (kable, chłodnice Al./Cu, silniki i inne) oraz w jej imieniu,  sprzedajemy wszystkie materiały powstałe z przetwarzania zakupionych przez nas materiałów. .

Świadczymy również inne usługi do których możemy zaliczyć: kompleksowa gospodarka odpadami w firmach produkcyjnych i usługowych, usługi transportowe, niszczenie dokumentów firmowych, badanie składów metali, ważenie pojazdów, oraz konsulting w zakresie gospodarowania odpadami.

Poza aktywnością stricte biznesową, RMC Polska aktywnie uczestniczy w lokalnych inicjatywach proekologicznych, a także wspiera placówki socjalno- edukacyjne.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu – Rafał Matyasik

Wszechstronnie przygotowany manager do zarządzania przedsiębiorstwem.
Wykształcenie MBA, szereg certyfikowanych kursów branżowych.
Doświadczanie w biznesie międzynarodowym, korporacjach polskich oraz podczas prowadzenia własnej działalności.
Prywatnie miłośnik rajdów terenowych oraz oddany swojej rodzinie Tata.

V-ce prezes ds. Handlowych – Jerzy Krysa

Menedżer z bogatym doświadczeniem w obszarze zarządzania operacyjnego oraz działami handlowymi na rynku przemysłowym – zarządzanie zróżnicowanymi i dużymi zespołami.
Znajomość rynku surowców wtórnych – 33 lata doświadczenia w branży recyklingowej.
Ukończone studia podyplomowe – specjalność „Psychologia Zarządzania”.
Doskonalenie zawodowe – wiele uzyskanych certyfikatów w zakresie zarządzania, sprzedaży oraz obrotu odpadami.
Życie prywatne – szanujący życie rodzinne mąż i ojciec, entuzjasta jazdy konnej.

Oddziały

Oddział Legnica

ul. Legnicka 14, 59-216 Kunice

Oddział Mielec

ul. Ławnicka 243, 39-331 Chorzelów

Oddział Handlu Międzynarodowego

Al. Jerozolimskie 123a, XXV piętro, 02-017 Warszawa

Dane Spółki

RMC Polska Sp z o.o.

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy. Numer KRS: 0000249583; REGON: 140495958, NIP: 5242615311, Numer rejestrowy BDO: 000085735, Kapitał zakładowy: 1 050 000 zł.

Siedziba Spółki:

Warszawa ul. Meissnera 1/3 lok.319, 03-982 Warszawa.

Adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 123A, XXV Piętro, 02-017 Warszawa

Nr konta bankowego:

mBank 49 1140 2004 0000 3402 7780 6800, powiązany rachunek VAT 61 1140 2004 0000 3203 0055 1436