Skup miedzi

Skupujemy każdy rodzaj miedzi

W RMC Polska kupujemy złom miedzi pod każda postacią i w każdej formie i o każdej czystości.

Poza standardową formą złomu Cu prowadzimy skup miedzi również w postaci granulatu Cu oraz miedź mocno zanieczyszczoną np. ziemią, tworzywem, i innymi metalami.

Skup złomu miedzi – cena

Cena miedzi zależy od jej czystości i zawartości zanieczyszczeń. W przypadku miedzi bardzo zanieczyszczonej musi zostać ona poddana procesowi przetwarzania na maszynach do recyklingu metali.

Cenę Cu można sprawdzić na LME (London Metal Exchange). Cena na skupie złomu miedzi zależy od ceny metalu na LME, kursu euro, czystości miedzi oraz sytuacji rynkowej.

Główne klasy miedzi:

Millbera

Milbera jest to surowiec pochodzący z recyklingu kabli. Grubość żyły powinna być większa niż 1mm. Złom w tej klasie ma najwyższą cenę i charakteryzuje się najwyższa czystością. W złomie tym nie ma prawa znajdować się żadne zanieczyszczenie nieorganiczne ani inny złom. Materiał nie może być utleniony. Na tej miedzi można najwięcej zarobić jednak jej czystość musi być perfekcyjna. Czystość tej miedzi powinna być na poziomie 99,95%.

Miedź kawałkowa I

Miedź kawałkowa I jest to miedź czysta, świecąca, nie zawierająca żadnych zanieczyszczeń luzem oraz w stopie. Tu kluczowe jest jej pochodzenie.
Jest to miedź, która nie pochodzi z kabli jednak jest tak samo czysta. Mogą to być płaskowniki, rurki świecące, trakcja, utleniona milbera. Czystość tej miedzi powinna być na poziomie powyżej 99%.

Miedź kawałkowa II

Miedź kawałkowa II jest to miedź bardzo zbliżona do kawałkowej I jednak z tą różnicą, że dopuszcza się jej zanieczyszczenie w postaci farby, pojedynczych lutów z cyny, może być na wierzchu utleniona (nie świecąca). Do tej klasy należą rurki, płaskowniki, blachy i inne. Czystość tej miedzi powinna być
na poziomie min 97%.

Miedź kawałkowa III

Miedz kawałkowa III czasami ten rodzaj miedzi ma nazwę „niesort”. Charakteryzuje się tym, że znajdują się w niej zanieczyszczenia trwale związane z materiałem. np. lakierowana Cu, rurki z lutami oraz stopy Cu o zawartości min. 93%, W tej klasie nie mogą znajdować się luźne odpady metalowe inne
niż Cu. Nasza obsługa przy każdym przyjęciu tego typu materiału ocenia jej czystość i rodzaj zanieczyszczeń.

Miedź pobielana

Miedź pobielana to surowiec pochodzący z recyklingu kabli. Charakteryzuje się tym, że miedź jest pokryta cyną lub niklem. Ma kolor srebrny, zbliżony do miedzi posrebrzanej. Grubość żyły nie ma znaczenia. Czystość tej miedzi powinna być na poziomie min 97%.

Wióry miedziane

Wióry miedziane to cienkie, długie paski lub kawałki miedzi otrzymywane przez proces mechanicznego obrabiania miedzi. Istnieją różne metody wytwarzania wiórów miedzianych, z których najpopularniejsze to toczenie i skrawanie.
Przy zakupie wiórów miedzianych zawsze badamy ich wilgotność, która jest odliczana z wagi materiału.

Inne rodzaje miedzi

Poza wyżej wymienionymi rodzajami miedzi kupujemy materiały mocno zanieczyszczone, z dużą zawartością innych metali lub innych zanieczyszczeń nie organicznych. Do tej kategorii możemy zaliczyć: zgary miedziane, zużyte naboje miedziane z ołowiem w środku, „zmiotki miedzi”, „piecyki”, miedzionikle, miedź posrebrzoną.

Miedź – ciekawostki

Emisja dwutlenku węgla: Czy wiesz, że wytworzenie jednej tony Cu z rudy miedzi powoduje oddanie do środowiska aż 3,5 tony dwutlenku węgla a najbardziej ekologiczna miedź powstająca ze złomu Cu, który jest surowcem wsadowym do pieców pozwala zredukować negatywny wpływ na środowisko do poziomu 0,7 tony tlenku węgla oddawanego do środowiska.
Pierwszy metal używany przez człowieka: Miedź jest jednym z najstarszych znanych metali wykorzystywanych przez ludzi. Pierwsze wydobywane i przetwarzane miedzi pochodzą z obszarów dzisiejszego Iranu i są datowane na około 10 000 lat temu. To jeden z pierwszych metali, które człowiek używał do wyrobu narzędzi, broni i ozdób.
Antybakteryjne właściwości miedzi: Miedź ma naturalne właściwości antybakteryjne, co oznacza, że może zabijać wiele rodzajów bakterii i wirusów. Dlatego miedź jest wykorzystywana w różnych dziedzinach, w tym w szpitalach, gdzie powierzchnie miedziane mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się infekcji.
Miedź w antykoncepcji: Miedź wykorzystuje się przy produkcji miedzianych wkładek antykoncepcyjnych. Jony miedzi działają toksycznie na plemniki, co utrudnia im dostęp do jajeczka i uniemożliwia zapłodnienie.

Skupujemy miedź w następujących regionach: