rmc_recycling_logo

W firmie RMC Polska S.A. szczególnie dbamy o Bezpieczeństwo i Higienę Pracy. Na naszych Oddziałach wdrożyliśmy politykę zapobiegania, kontroli i ochrony przed ryzykiem powstania wypadków przy pracy i niepożądanych skutków zdrowotnych, które mogą pojawić się w trakcie prowadzenia działalności złomowej.

Nasza polityka bezpieczeństwa i higieny pracy została wdrożona w celu spełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz innych obowiązujących przepisów i norm. Naszym celem jest wspólna praca nad dążeniem do doskonałości w miejscu pracy. Bezpieczeństwo jest naszą podstawową wartością i zobowiązujemy się do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla wszystkich pracowników, klientów, gości i zainteresowanych stron.

Zaangażowanie w zdrowie i bezpieczeństwo jest integralną częścią Naszej organizacji. Jako zespół dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, aby osiągnąć cel, jakim jest zero wypadków w miejscu pracy.