Skup miedzi

W RMC Polska Sp. z o.o. kupujemy i sprzedajemy wszystkie rodzaje złomu Cu w tym:

Dla stałych dostawców po podpisaniu umowy jesteśmy w stanie zapewnić szeroka gamę pojemników do przechowywania i gromadzenia złomu takich jak: kontenery, gitterboxy, big bagi, inne…

Skup miedzi – poznaj naszą ofertę

W RMC Polska kupujemy złom miedzi pod każda postacią i w każdej formie i o każdej czystości.

Cena miedzi zależy od jej czystości i zawartości zanieczyszczeń

Do głównych klas miedzi ( Cu)  możemy zaliczyć:

  • Millbera jest to surowiec pochodzący z recyklingu kabli. Grubość żyły powinna być większa niż 1mm. Złom w tej klasie ma najwyższą cenę, i charakteryzuje się najwyższa czystością. W złomie tym nie ma prawa znajdować się żadne zanieczyszczenie nieorganiczne ani inny złom. Materiał nie może być utleniony. Na tej miedzi można najwięcej zarobić jednak jej czystość musi być perfekcyjna.
  • Miedź kawałkowa I jest to miedź czysta, świecąca, nie zawierająca żadnych zanieczyszczeń luzem oraz w stopie. Tu kluczowe jest jej pochodzenie. Jest to miedź, która nie pochodzi z kabli jednak jest tak samo czysta. Mogą to być płaskowniki, rurki świecące, trakcja, utleniona millbera
  • Miedź kawałkowa II – jest to miedź bardzo zbliżona do kawałkowej I jednak z tą różnicą że jest z wierzchu utleniona (nie świecąca). Do tej klasy należą rurki, płaskowniki, blachy, i inne.
  • Miedz kawałkowa III czasami ten rodzaj miedzi ma nazwę „niesort”. Charakteryzuje się tym, że znajdują się w niej zanieczyszczenia trwale związane z materiałem. np. lakierowana Cu, rurki z lutami oraz stopy Cu o zawartości min 93%,  W tej klasie nie mogą znajdować się luźne odpady metalowe inne niż Cu. Nasza obsługa przy każdym przyjęciu tego typu materiału ocenia jej czystość i rodzaj zanieczyszczeń.

W przypadku miedzi bardzo zanieczyszczonej musi zostać ona poddana procesowi przetwarzania na maszynach do recyklingu metali.

Poza standardową formą złomu Cu prowadzimy skup miedzi również w postaci granulatu Cu oraz miedź mocno zanieczyszczoną np. ziemią, tworzywem, i innymi metalami.

Cenę Cu można sprawdzić na LME (London Metal Exchange). Cena na skupie złomu miedzi zależy od ceny metalu na LME, kursu euro, czystości miedzi oraz sytuacji rynkowej.

Miedź – Ciekawostki

Czy wiesz że, wytworzenie jednej tony Cu z rudy miedzi powoduje oddanie do środowiska aż 4 tony dwutlenku węgla a najbardziej ekologiczna miedź powstająca ze złomu Cu, który jest surowcem wsadowym do pieców pozwala zredukować negatywny wpływ na środowisko do poziomu 0,7 tony tlenku węgla oddawanego do środowiska.

W Egipcie sztuka otrzymywania miedzi znana była już 7 tysięcy lat p.n.e. Około 2800 lat p.n.e. nauczono się utwardzać miedź przez dodanie do niej cyny i wytwarzać brązy.

W latach 5500 p.n.e. Egipcjanie potrafili otrzymywać drut miedziany, a w 1600 roku p.n.e. odlewali wyroby brązowe w formach sporządzonych z piasku. W okresie 2000 – 1500 lat p.n.e. umiano tam także barwić szkło za pomocą związków miedzi.

Zobacz również:

image038

WIÓRY I GRANULATY

KABLE MIEDZIANE

Cu KAWAŁEK III

Cu KAWAŁEK II

Cu KAWAŁEK I

MILBERY