Stężenie Co2 w tworzywach

Stężenie Co2 w tworzywach

CO2 występujące w materiałach

PVC: Emisje dwutlenku węgla (CO2) z produkcji 1 tony PVC mogą znacznie różnić się w zależności od technologii używanej w zakładzie produkcyjnym, źródła energii, składu surowców, a także praktyk środowiskowych producenta. Ogólnie rzecz biorąc, produkcja 1 tony PVC może generować od około 1,5 do 2,5 tony CO2. Jednak liczba ta jest przybliżona i może znacznie się różnić w zależności od konkretnej sytuacji.

PE: Emisje dwutlenku węgla (CO2) z produkcji 1 tony polietylenu (PE) również mogą znacznie różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak technologia produkcji, źródło energii, skład surowców i inne czynniki. Ogólnie rzecz biorąc, produkcja 1 tony PE może generować emisje CO2 na poziomie od około 1,5 do 3 ton CO2. Ta wartość jest przybliżona i może być różna w zależności od konkretnego procesu produkcyjnego.

PP: Emisje dwutlenku węgla (CO2) z produkcji 1 tony polipropylenu (PP) mogą również znacznie się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak technologia produkcji, źródło energii, skład surowców i inne czynniki. Ogólnie rzecz biorąc, produkcja 1 tony PP może generować emisje CO2 na poziomie od około 1,2 do 2,5 ton CO2. Ta wartość jest przybliżona i może być różna w zależności od konkretnego procesu produkcyjnego.

PS: Emisje dwutlenku węgla (CO2) z produkcji 1 tony polistyrenu (PS) mogą znacznie się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak technologia produkcji, źródło energii, skład surowców i inne czynniki. Ogólnie rzecz biorąc, produkcja 1 tony PS może generować emisje CO2 na poziomie od około 1,5 do 2,5 ton CO2. Ta wartość jest przybliżona i może być różna w zależności od konkretnego procesu produkcyjnego.

Guma: Emisje dwutlenku węgla (CO2) z produkcji 1 tony gumy różnią się w zależności od rodzaju gumy, procesu produkcyjnego, źródła surowców i innych czynników. Ogólnie rzecz biorąc, produkcja gumy może generować emisje CO2, ale wartości dokładnych emisji mogą znacznie różnić się między różnymi rodzajami gumy.

Przykładowo, w przypadku gumy naturalnej, produkcja może być stosunkowo bardziej przyjazna środowisku w porównaniu do niektórych syntetycznych rodzajów gumy, ponieważ gumę naturalną pozyskuje się z drzew kauczukowych, które mogą działać jako zbiorniki dwutlenku węgla. Jednak proces pozyskiwania kauczuku może wciąż generować emisje, zwłaszcza jeśli są używane tradycyjne metody pozyskiwania.

W przypadku gumy syntetycznej, emisje CO2 związane z produkcją zależą od procesów chemicznych i energetycznych wykorzystywanych do jej wytwarzania.

Dokładne dane dotyczące emisji CO2 z produkcji 1 tony gumy w konkretnym zakładzie produkcyjnym można uzyskać od producenta lub w ramach raportów środowiskowych, które firmy dostarczają zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto również zauważyć, że w przemyśle gumowym podejmuje się wysiłki w kierunku zrównoważonej produkcji i recyklingu w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.

ABS: Emisje dwutlenku węgla (CO2) z produkcji 1 tony tworzywa sztucznego ABS (akrylonitryladiowy butadienostyren) również zależą od wielu czynników, takich jak technologia produkcji, źródło energii, skład surowców i inne czynniki. Ogólnie rzecz biorąc, produkcja 1 tony ABS może generować emisje CO2 w zakresie od około 1,5 do 2,5 ton CO2, ale te liczby są przybliżone i mogą różnić się w zależności od konkretnego procesu produkcyjnego.

PC: Produkcja jednej tony polichlorku winylu (PC), zwanej również PVC, generuje znaczną ilość emisji dwutlenku węgla (CO2). Emisje CO2 z produkcji PVC wynikają głównie z energii używanej w procesie produkcji oraz z wykorzystania surowców i procesów chemicznych. Wartości emisji mogą się różnić w zależności od technologii i źródeł energii wykorzystywanych przez konkretną fabrykę, ale ogólnie przyjmuje się, że produkcja jednej tony PVC generuje około 1,2-2,2 tony CO2.