Do jakiego poziomu może spaść cena miedzi na LME?

Do jakiego poziomu może spaść cena miedzi na LME?

Jaka może być najniższa cena miedzi na LME?

Myślę, że nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie jednak można wyciągnąć pewne wnioski na podstawie badania danych historycznych oraz cen wydobycia i rafinacji miedzi.

Poniżej przedstawiam przemyślenia po przeprowadzeniu analiz danych branżowych:

  • Koszt wydobycia 1 tony miedzi w rudzie może być różny w zależności od okresu czasu i regionu, w którym prowadzono wydobycie. Koszt wydobycia miedzi podlegał zmianom z powodu różnych czynników, takich jak technologie wydobycia, warunki geologiczne, zawartość miedzi w rudzie oraz polityki gospodarczej (np. podatek od kopalin).
  • Badając dane za lata 2020-2022 można stwierdzić, że koszt wydobycia rudy miedzi w zależności od w/w czynników wynosił od 4500 do 6000 dolarów za tonę miedzi znajdującej się w rudzie miedzi.
  • Do tego należy doliczyć koszt rafinacji miedzi, który może różnić się w zależności od technologii używanych do rafinacji, cen energii oraz lokalizacji rafinerii. Rafinacja miedzi jest procesem, w którym surowa miedź pozyskana z rudy jest oczyszczana i przetwarzana w czysty metal w postaci katody.
  • Średni koszt rafinacji miedzi w 2022 wynosił ~1,200 dolarów za tonę.
  • Mając na uwadze powyższe wydaje się zasadne stwierdzenie, że cena miedzi na LME w dłuższej perspektywie nie powinna być niższa niż 7200 dolarów za tonę.
  • Jeśli poziom ceny miedzi będzie się utrzymywał poniżej 7200 dolarów za tonę niektóre kopalnie staną się nierentowne co w dłuższej perspektywie spowoduje ich zamknięcie a co za tym spadek produkcji i wzrost popytu nad podażą