Nikiel – Podsumowanie 2023 roku oraz prognozy na 2024 rok

Nikiel - Podsumowanie 2023 roku oraz prognozy na 2024 rok

Co wpływa na cenę niklu?

Jednym z kluczowych czynników niższych cen niklu w poprzednim roku był gwałtowny wzrost podaży z Indonezji, największego na świecie producenta niklu. Indonezja posiada największe na świecie rezerwy tego metalu, a znaczna część produkcji to materiał klasy 2, materiał o niższej czystości, używany do produkcji stali nierdzewnej. Produkcja niklu w Indonezji wyniosła w ubiegłym roku około 1,6 mln ton, co oznacza wzrost o 54% w porównaniu z 2021 r. Skup niklu na tym rynku ma kluczowe znaczenie dla globalnych łańcuchów dostaw. Stanowi to prawie połowę światowej produkcji niklu, która szacuje się na 3,3 miliona ton.. Hutnictwo niklu rozwinęło się w Indonezji od czasu, gdy rząd nałożył w styczniu 2020 r. stały zakaz eksportu rudy niklu, chcąc przyciągnąć inwestorów zagranicznych, zachęcić do krajowego przetwórstwa i dalszego wykorzystania surowców na dalszych etapach łańcucha dostaw.
Zakaz zachęcił zagranicznych inwestorów, głównie z Chin, do budowy lokalnych hut i pomógł zwiększyć wartość indonezyjskiego eksportu. Uważa się, że rosnąca produkcja w Indonezji będzie nadal wywierać presję na ceny niklu w tym roku. W Chinach, drugim co do wielkości producencie na świecie, produkcja niklu klasy 1 również stale rośnie. Produkcja rafinowanego surowca klasy 1 w Chinach wzrosła w pierwszych trzech kwartałach roku o ponad 36% rok do roku. Oczekuje się, że nadwyżka na światowym rynku niklu wzrośnie do 239 000 ton w 2024 r. co oznacza trzeci z rzędu rok nadwyżki podaży.

Skup silników elektrycznych oraz ich komponentów, w których nikiel jest kluczowym składnikiem, ma znaczący wpływ na globalny rynek niklu. Po stronie popytu, w bardziej tradycyjnych sektorach, takich jak budownictwo, popyt w większości zawiódł. Słabnące ożywienie gospodarcze w Chinach po blokadach zaszkodziło krajowemu sektorowi budowlanemu i wpłynęło na popyt na nikiel. Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych spadła o 3,7% w okresie styczeń-październik w porównaniu z tym samym okresem 2022 r.

 

Nikiel, a 2024 rok

Jednak w 2024 roku oczekuje się, że światowe zużycie niklu wzrośnie do 3,47 mln ton z 3,2 mln ton w 2023 r. w związku z ożywieniem w sektorze stali nierdzewnej i zwiększonym wykorzystaniem niklu w akumulatorach pojazdów elektrycznych. Baterie odpowiadają obecnie za prawie 17% całkowitego zapotrzebowania na nikiel, zaraz za stalą nierdzewną. W akumulatorach pojazdów elektrycznych nikiel zwiększa ich gęstość energii i zwiększa zasięg.
Na LME rosną zapasy w związku z napływem materiałów pochodzenia rosyjskiego. W październiku zapasy rafinowanego niklu klasy 1 pochodzącego z Rosji osiągnęły poziom 8238 ton. Dla porównania, w styczniu zeszłego roku liczba ta wyniosła 6756 ton, była jednak niższa od 9336 ton we wrześniu. Materiał pochodzący z Rosji ustępuje metalowi pochodzącemu z Australii, którego ilość w październiku wyniosła 18 834 ton. Ponadto we wrześniu do magazynów LME dostarczono 1236 ton materiału pochodzącego z Chin. Choć stanowił on jedynie 3% ogółu zapasów niklu na giełdzie, był to pierwszy przypływ niklu pochodzącego z Chin do magazynów LME od czasu, gdy giełda zaczęła publikować tak dokładne raporty.
Historycznie rzecz biorąc, zapasy niklu na LME pozostają krytycznie niskie pomimo niedawnych dostaw. Jeśli europejscy konsumenci w dalszym ciągu będą stronić od materiałów pochodzących z Rosji, może to skutkować dostarczaniem większej ilości rosyjskiego materiału do magazynów LME. Wywarłoby to presję na spadek cen niklu. Rosja jest trzecim co do wielkości głównym producentem niklu po Indonezji i Chinach, odpowiadającym za około 20% światowej podaży i największym eksporterem rafinowanego niklu. Europa jest jednym z kluczowych kierunków dla rosyjskiego metalu. Jeśli do magazynów LME dotrze więcej rosyjskiego metalu, może to potencjalnie oznaczać spadek cen na LME i pojawienie się różnić w cenach między rynkiem fizycznym, a giełdowym.

Analitycy uważają, że ceny niklu pozostaną pod presją w perspektywie krótkoterminowej w związku ze wzrostem nadwyżki na rynku światowym, a spowalniająca gospodarka światowa ogranicza popyt na stal nierdzewną i pojazdy elektryczne. Popyt na zastosowanie metalu w akumulatorach pojazdów elektrycznych będzie kluczowym czynnikiem w długoterminowej perspektywie, ponieważ nikiel ma kluczowe znaczenie w globalnej elektryfikacji.

Stany Zjednoczone uznały nikiel za materiał krytyczny w perspektywie średnioterminowej. Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) opublikował niedawno ocenę materiałów krytycznych na rok 2023, w której oceniono materiały pod kątem ich krytyczności dla globalnych łańcuchów dostaw technologii czystej energii. Departament spodziewa się, że nikiel i lit staną się najważniejszymi minerałami na świecie w latach 2025–2035. Departament Energii spodziewa się, że w tym okresie nikiel stanie się krytyczny ze względu na kluczową rolę, jaką ten metal ma odegrać w globalnej transformacji energetycznej.

Nikiel – notowania na światowych rynkach finansowych odzwierciedlają zmieniające się warunki rynkowe. Oczekuje się, że zmienność cen niklu pozostanie wysoka w najbliższych latach, co stanowi wyzwanie zarówno dla producentów, jak i konsumentów tego surowca.