Od czego zależy cena miedzi na skupie złomu?

Od czego zależy cena miedzi na skupie złomu?

Od czego zależy cena miedzi na skupie złomu?

W skupie złomów metali kolorowych najwięcej emocji budzi cena miedzi i jej stopów.
Wynika to zapewne z tego, że miedź jest najdroższym z popularnych metali kolorowych, który możemy znaleźć na złomie oraz w gospodarstwach domowych, firmach usługowych i produkcyjnych

Cena miedzi na złomie zależy od różnych czynników, które wpływają na rynek surowców:

Czynniki makroekonomiczne

 • Podaż i popyt: Podstawowym czynnikiem wpływającym na cenę miedzi jest podaż i popyt na rynku.
  Jeśli popyt przewyższa podaż, cena może wzrosnąć, a jeśli podaż przewyższa popyt, cena może spaść.
 • Sytuacja gospodarcza: Cena miedzi jest silnie związana z kondycją gospodarki światowej. W okresach wzrostu gospodarczego  skup miedzi zwykle rośnie, co może prowadzić do wzrostu cen.
 • Rynki finansowe: Na ceny miedzi na złomie mogą mieć również wpływ rynki finansowe, takie jak giełda surowców czy rynek metali. Spekulacje, zmiany w kursach walut, czy globalne wydarzenia mogą wpływać na te rynki i w konsekwencji na ceny miedzi.
 • Stan górnictwa: Wydobycie miedzi jest kluczowym czynnikiem wpływającym na podaż. Trudności w wydobyciu, zmiany w kosztach produkcji czy inwestycje w nowe technologie wydobywcze mogą wpływać na cenę miedzi.
 • Polityka: Decyzje polityczne, takie jak zmiany w polityce handlowej, cła, subsydia czy regulacje dotyczące górnictwa mogą wpływać na cenę miedzi.
 • Wartość dolara: Cena miedzi jest również związana z wartością dolara amerykańskiego. Jeśli wartość dolara spada, cena miedzi, wyrażona w dolarach, może wzrosnąć, i vice versa.>/li>
 • Zmiany technologiczne: Postęp technologiczny może wpływać na popyt i podaż miedzi. Na przykład, rozwój nowych technologii elektronicznych może zwiększyć popyt na miedź.

Czynniki mikroekonomiczne

Na rynku złomów istnieje swojego rodzaju sieć dystrybucji od małego złomu, który kupuje wszelkiego typu złomy na rynku lokalnych poprzez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa kupujące hurtowo metale kolorowe a następnie huty i odlewnie.

W aspekcie mikroekonomicznym cena miedzi zależy od tego gdzie będziemy ją sprzedawać.
Jeśli sprzedamy miedź do małego złomu cena będzie ~1 zł na kilogramie niższa niż w firmie zajmującej się hurtowym zakupem złomów metali kolorowych.
Natomiast cena miedzi w firmie zajmującej się hurtowym zakupem metali kolorowych będzie wyższa od małego złomu o ~1 zł oraz niższa o ~0,5 zł niż w hucie i odlewni.

Nikiel a huta

Poza czynnikami makroekonomicznymi na cenę miedzi ma również wpływ z jakimi hutami/ odlewniami współpracuje dany pośrednik/złom. Każda huta czy też odlewnia potrzebuje inaczej przygotowanego złomu miedzi, innej czystości, rodzaju czy tez jakości. Jeśli chcemy mieć najlepsze ceny należy wybierać pośrednika, który obraca największa ilością złomów ma kontrakty z dużą ilością hut/odlewni oraz posiada doświadczenie w przygotowaniu złomu miedzi pod każdego z odbiorców.

Cena sprzedaży miedzi do huty jest uzależniona od:

 • Kursu miedzi na LME
 • Kursu Euro/Dolar
 • Dyskontu jaki stosuje huta – est to różnica między ceną miedzi na LME w stosunku do ceny którą płaci huta za czystą miedź. Im gorsza jakość miedzi tym dyskont większy.
 • Wskaźnika korygującego który odnosi się bezpośrednio do jakości miedzi – im gorsza

Przykładowe formuły zakupowe

 • LME x ZZ% – najprostsza formuła wykorzystywana przez pośredników i niewielkie odlewnie
 • LME – XYZ – najprostsza formuła wykorzystywana przez huty dla najczystszej miedzi która jest milbera lub granulat 1A
 • (LME – XYZ) x (YY%-X%) – gdzie 500 przykładowy discont, 93% czystość miedzi, 1% wskaźnik korygujący uzależniony od czystości miedzi.
 • (LME – XYZ) x (YY%-Z%)-VVV – gdzie VVV to opłata przerobowa i dotyczy przeważnie mocno brudnych miedzi wymagających drogich procesów przetwórczych.

*gdzie: ZZ – upust wyrażony w procentach; XYZ upust wyrażony w Euro; YY – zawartość czystej miedzi w materiale; X – dodatkowy upust uzależniony od zawartości miedzi w materiale; VVV – opłata przerobowa

Ważnym czynnikiem jest również ilość posiadanej miedzi. Jeśli posiadasz kilka ton większość firm jest gotowa do indywidualnej wyceny materiału i zaoferowania optymalnej ceny na dany materiał.

Warto zauważyć, że powyższe czynniki są ze sobą powiązane, i zmiany w jednym z nich mogą wpływać na cenę miedzi na złomie. W RMC Polska monitorujemy te czynniki, aby przewidzieć tendencje rynkowe
i podejmować świadome decyzje zakupowe oferując naszym dostawcą jak najlepsze ceny.