Wpływ recyklingu metali na ograniczenie emisji CO2

post3

Emisja CO2

Produkcja różnych metali i stopów z surowców pierwotnych generuje różne ilości dwutlenku węgla (CO2) w zależności od użytej technologii, źródła energii i innych czynników.

Poniżej przedstawiamy szacunkowe wartości emisji CO2 dla produkcji wybranych metali:

Warto zaznaczyć, że powyższe wartości są szacunkowe i mogą się różnić w zależności od konkretnych warunków produkcyjnych i stosowanych technologii w poszczególnych zakładach. Emisje CO2 można również zmniejszyć poprzez zastosowanie technologii o niskiej emisji węglowej, zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Recykling metali kolorowych

Recykling złomów metali kolorowych przyczynia się do znacznego zmniejszenia emisji CO2 w porównaniu do produkcji metali z surowców pierwotnych. Dokładne dane dotyczące redukcji emisji CO2 zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj metalu, proces recyklingu i składu surowca.

Poniżej dane pokazujące oszczędność energii, zmniejszenia emisji CO2 przy recyklingu złomów:

Ważne jest również to, że recykling złomów metali kolorowych przyczynia się do oszczędności surowców naturalnych, zmniejszenia zużycia wody oraz ograniczenia innych negatywnych skutków dla środowiska, takich jak zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych.

Mając na uwadze powyższe wydaje się, że poniższe hasła są nie tylko słowami ale realnym wsparciem zielonej rewolucji na świecie:

„Twoje działanie, nasza przyszłość – zbieraj złom!”

„Twoje małe kroki, wielkie korzyści – zbieraj złom i redukuj emisję CO2!”

„Zbieraj złom, oszczędzaj surowce, chronimy nasze dziedzictwo!”

„Twój złom, twój wkład – zbieraj i bądź częścią zielonej rewolucji!”Opracowanie: Rafał Matyasik