Wpływ recyklingu metali na ograniczenie emisji CO2

Wpływ recyklingu metali na ograniczenie emisji CO2

Emisja CO2, a Recykling

Produkcja różnych metali i stopów z surowców pierwotnych generuje różne ilości dwutlenku węgla (CO2) w zależności od użytej technologii, źródła energii i innych czynników.

Poniżej przedstawiamy szacunkowe wartości emisji CO2 dla produkcji wybranych metali:

 • Aluminium: Produkcja aluminium metodą elektrolityczną (metoda Halla-Héroulta) jest bardzo energochłonna i może generować od 9 do 12 ton CO2 na tonę wyprodukowanego aluminium.
 • Miedź: Emisje CO2 w produkcji miedzi są zależne od metody ekstrakcji. W przypadku tradycyjnej metody hutniczej (np. procesem miedziowo-siarczanowym), emisje mogą wynosić od 2 do 3,5 ton CO2 na tonę miedzi. Natomiast w przypadku nowoczesnych technologii, takich jak hydrometalurgia, emisje mogą być niższe i wynosić od 0,5 do 2 ton CO2 na tonę miedzi.
 • Ołów: Produkcja ołowiu ze złoża rudy generuje od 1,5 do 2,5 ton CO2 na tonę ołowiu.
 • Cynk: Emisja CO2 w produkcji cynku może wynosić od 1,2 do 2,5 tony CO2 na tonę cynku, w zależności od zastosowanego proces.
 • Cyna: Informacje na temat emisji CO2 w produkcji cyny są ograniczone, ale szacuje się, że emisja CO2 w produkcji 1 tony cyny wynosi od 0,5 do 1,5 tony.
 • Stal: Produkcja stali jest złożonym procesem, który wiąże się z różnymi etapami i technologiami. Emisje CO2 w produkcji wynosi od 1,8 do 2,3 ton CO2 na tonę stali. Jednakże, zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak produkcja stali z wykorzystaniem wodoru jako reduktora, może znacznie zmniejszyć emisje CO2.
 • Nikiel: Emisja CO2 w produkcji niklu w tradycyjnych procesach, takich jak proces Caron, wynosi około 15-35 ton CO2 na tonę wyprodukowanego niklu. Jednak istnieją również nowoczesne technologie, takie jak hydrometalurgia, które mogą zmniejszyć emisje CO2.

Emisja CO2, a Recykling

Warto zaznaczyć, że powyższe wartości są szacunkowe i mogą się różnić w zależności od konkretnych warunków produkcyjnych i stosowanych technologii w poszczególnych zakładach. Emisje CO2 można również zmniejszyć poprzez zastosowanie technologii o niskiej emisji węglowej, zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Recykling metali kolorowych

Recykling złomów metali kolorowych przyczynia się do znacznego zmniejszenia emisji CO2 w porównaniu do produkcji metali z surowców pierwotnych. Dokładne dane dotyczące redukcji emisji CO2 zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj metalu, proces recyklingu i składu surowca.

Poniżej dane pokazujące oszczędność energii, zmniejszenia emisji CO2 przy recyklingu złomów:

 • Recykling aluminium: Produkcja aluminium z aluminium wtórnego może przynieść oszczędność energii nawet na poziomie 95% w porównaniu do produkcji z rudy boksytowej. W rezultacie emisja CO2 związana z recyklingiem aluminium jest znacznie mniejsza.
 • Recykling miedzi: Recykling miedzi może przynieść oszczędność energii na poziomie około 85-90% w porównaniu do produkcji z rudy miedzi. Ta oszczędność energii przyczynia się do redukcji emisji CO2.
 • Recykling ołowiu: Recykling ołowiu może przynieść znaczną oszczędność energii. Szacuje się, że produkcja ołowiu z recyklingu może oszczędzać od 60% do nawet 75% energii w porównaniu do produkcji ołowiu z rudy ołowiowej.
 • Recykling cynku: Recykling cynku może przynieść oszczędność energii na poziomie około 60-75% w porównaniu do produkcji z rudy cynku. To prowadzi do znacznego zmniejszenia emisji CO2.
 • Recykling cyny: Recykling cyny przyczynia się do oszczędności energii, chociaż nie jest tak znaczący jak w przypadku innych metali. Szacuje się, że recykling cyny może oszczędzać od 5% do 10% energii w porównaniu do produkcji cyny z rudy cyny. Niemniej jednak, każda oszczędność energii jest ważna dla zrównoważonego rozwoju.
 • Recykling stali: Recykling stali jest znacznie energooszczędny. Produkcja stali z recyklingu może oszczędzać od 50% do nawet 75% energii w porównaniu do produkcji stali z rudy żelaza.
 • Recykling niklu: Recykling niklu również przynosi korzyści energetyczne. Szacuje się, że recykling niklu może oszczędzać od 40% do 75% energii w porównaniu do produkcji niklu z rudy. Oszczędność energii jest uzależniona od konkretnego procesu recyklingu i jakości użytego złomu niklu.

Recykling metali kolorowych

Ważne jest również to, że recykling złomów metali kolorowych przyczynia się do oszczędności surowców naturalnych, zmniejszenia zużycia wody oraz ograniczenia innych negatywnych skutków dla środowiska, takich jak zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych.

Mając na uwadze powyższe wydaje się, że poniższe hasła są nie tylko słowami ale realnym wsparciem zielonej rewolucji na świecie:

„Twoje działanie, nasza przyszłość – zbieraj złom!”

„Twoje małe kroki, wielkie korzyści – zbieraj złom i redukuj emisję CO2!”

„Zbieraj złom, oszczędzaj surowce, chronimy nasze dziedzictwo!”

„Twój złom, twój wkład – zbieraj i bądź częścią zielonej rewolucji!”

Opracowanie: Rafał Matyasik