Wszystko co powinieneś wiedzieć o recyklingu kabli

Wszystko co powinieneś wiedzieć o recyklingu kabli

Wszystko o Recyklingu Kabli

Recykling jest kluczowym elementem działań ukierunkowanych na ochronę środowiska naturalnego i zmniejszenie negatywnego wpływu ludzkiej działalności na naszą planetę. Firmy zajmujące się recyklingiem, takie jak Grupa RADO, odgrywają ważną rolę w tym procesie, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia surowców naturalnych i obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Rodzaje Kabli

 

Obecnie na rynku istnieje bardzo wiele rodzajów kabli, które zawierają w sobie cenne surowce takie jak miedź, aluminium, cynę, nikiel oraz tworzywa takie jak polietylen, PCV, gumę.

Rozróżniamy następujące typy kabli:

 

Kable miedziane

 • Suche telekomunikacyjne i energetyczne
 • Kable ołowiane telekomunikacyjne
 • Żelowane używane w telekomunikacji i energetyce
 • Z urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Wiązka samochodowa
 • Ziemne z substancjami ropopochodnymi
 • Sterownicze używane w transporcie kolejowym i górnictwie
 • Elektryczne – instalacyjne stosowane w budownictwie
 • Podmorskie

 

Kable Aluminiowe

 • Suche wykorzystywane w budownictwie
 • Instalacyjne dawniej używane w budownictwie
 • Ziemne z substancjami ropopochodnymi
 • Przewód Aluminiowy z linką stalową ACSR (AFL)

 

Kable światłowodowe

 • Używane do przesyłania danych. Nie zawierają cennych metali

 

W większości przypadków złom kabli występuje w kodach odpadów 17 04 11; 17 04 10*; 16 03 03*

 

Recykling Kabli Miedzianych i Aluminiowych

 

Ze względu na zawartość w kablach cennych surowców wiele firm na rynku zajmuje się recyklingiem kabli. Największą firmą w Europie, która od 1999 roku zajmuje się recyklingiem kabli jest Spółka RADO (www.radogrupa.pl). Natomiast agentem firmy RADO jest firma RMC Polska.

Recykling kabli polega na odzyskiwaniu surowców z nieużywanych lub zużytych kabli, co ma na celu zarówno ochronę środowiska, jak i efektywne wykorzystanie cennych materiałów. Proces ten obejmuje kilka kluczowych etapów:

 1. Zbieranie i segregacja:

Zbieraniem kabli zajmują się głównie skupy złomu oraz specjalistyczne firmy recyklingowe, które zbierają złom kabli z różnych źródeł, takich jak elektrośmieci, demontaż instalacji elektrycznych, likwidacja sieci telekomunikacyjnych, energetycznych oraz remontów i rozbiórek. Następnie kable są segregowane w zależności od rodzaju materiałów, z jakich są wykonane i przekazywane do recyklera.

 

 1. Usuwanie izolacji:

Po zebraniu kabli, proces recyklingu zazwyczaj rozpoczyna się od usunięcia izolacji. Izolacje mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak PVC, polietylen, czy gumy. Do oddzielenia izolacji od rdzenia kabla używa się procesów mechanicznych.

 1. Rozdrabnianie:

Następnie kable są rozdrabniane na mniejsze fragmenty. Mechaniczne urządzenia, takie jak rozdrabniacze, mogą być używane do pocięcia kabli na mniejsze elementy, ułatwiając dalsze procesy recyklingu.

 1. Separacja metali:

Po rozdrabnianiu kable są poddawane procesom separacji metali. Odpady są przepuszczane przez urządzenia, które wykorzystują różnice w wadze, gęstości czy magnetyczności poszczególnych metali, takich jak miedź, aluminium czy stal, aby je odseparować od siebie.

 

 1. Doczyszczanie tworzyw/pyłów

W celu odzysku 100% cennych metali z kabli należy przeprowadzić proces doczyszczania tworzyw i pyłów w których mogą znajdować się drobinki metalu. Do tego celu używa się między innymi separatorów indukcyjnych.

 

 1. Oczyszczanie i przerób surowców:

Otrzymane w wyniku separacji surowce, głównie metale są sprzedawane do hut i odlewni natomiast tworzywa są wykorzystywane jako półprodukty do produkcji wyrobów

Uzyski (odzysk metali)

Kluczowym elementem recyklingu kabli jest uzysk metali (miedzi i aluminium). Jest to kluczowy parametr dla każdej firmy zajmującej się zbieraniem, segregacją i dalszą odsprzedażą złomu kabli w izolacji.

Niestety, w przypadku recyklingu kabli miedzianych i aluminiowych, czasami istnieje niezgodność między uzyskiem miedzi w kablach deklarowanym przez dostawców surowca, a faktycznym wynikiem procesu recyklingu. Dlaczego tak się dzieje? Istnieją kilka powodów, które mogą wpływać na różnice między deklarowanym a rzeczywistym uzyskiem.

Pierwszym powodem jest jakość dostarczonych kabli miedzianych. Miedź znajdująca się w kablach, która trafia do procesu recyklingu, może pochodzić z różnych źródeł i posiadać różne właściwości. Na przykład, surowiec może zawierać domieszki innych metali, jak aluminium, stal, ołów, pomiedziowane aluminium czy nawet pomiedziowane druty stalowe, które utrudniają proces recyklingu kabli i obniżają uzysk miedzi w kablu. Dostawcy często deklarują wyższy uzysk zawartości miedzi, niż to możliwe do osiągnięcia przy takim jakościowym składzie surowca.

Drugim czynnikiem wpływającym na różnice w uzysku miedzi w kablach jest proces recyklingu. Recykling kabli miedzianych to złożony i wymagający technologicznie proces, który wymaga ogromu wiedzy oraz profesjonalnej instalacji, która zapewni maksymalny odzysk miedzi w kablach przy niemal zerowej stracie podczas procesu recyklingu. W rezultacie, nieodpowiedni dobór procesu przetwarzania kabli czy technologia którą dysponuje dany recykler może wpływać na uzysk miedzi, nawet jeśli dostarczone kable był wysokiej jakości.

Naszym celem jako firmy recyklingowej jest zagwarantowanie jak najwyższego uzysku miedzi w kablach, zgodnie z deklaracją dostawcy surowca. Aby to osiągnąć, stosujemy najnowocześniejsze technologie i kontrolujemy procesy recyklingu w sposób, który minimalizuje straty surowca. W naszych procesach dbamy o doczyszczeni stali, tworzyw i pyłów powstających w procesach recyklingu tak by najmniejsza drobinka miedzi czy aluminium nie została utracona. Na końcu procesu przeprowadzamy również różnego rodzaju testy, aby upewnić się, że wynik finalny po recyklingu kabli wynosi 99,98% odzyskanej miedzi i aluminium z dostarczonego materiału.

Podsumowując, różnice między deklarowanym a rzeczywistym uzyskiem miedzi w kablach w procesie recyklingu wynikają z różnych czynników, w tym jakości kabli miedzianych, procesu recyklingu oraz skali i technologii używanej przez firmę recyklingową. Ważne jest, aby wybrać zaufanego dostawcę kabli miedzianych i firmę recyklingową, która dba o jakość procesu i dąży do osiągnięcia jak najwyższego uzysku miedzi z kabli. W naszej firmie robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dostarczyć naszym klientom najwyższą jakość recyklingu kabli miedzianych.

Film na temat dlaczego w kablach nie wychodzą uzyski miedzi możesz obejrzeć tutaj: Dlaczego w kablach do recyklingu brakuje miedzi – YouTube

Film obrazujący recykling kabli w firmie RADO możesz obejrzeć tutaj: Recykling Kabli RADO GRUPA (youtube.com)