Zabezpieczenie cen surowców

Zabezpieczenie cen surowców

Jak zabezpieczać ceny metali kolorowych przed wahaniami na giełdzie (LME).

Ceny surowców na światowych giełdach są podatne na nagłe zmiany i wahania. Te wahania mogą mieć znaczący wpływ na zarobki firm zajmujących się produkcją jak i firm zajmujących się obrotem surowcami wtórnymi. Dlatego przedsiębiorstwa, które używają surowców w swojej działalności, powinny posiadać strategie zabezpieczania cen, aby zminimalizować ryzyko ich niekontrolowanych zmian.

Dlaczego ceny surowców zmieniają się?

Ceny surowców podlegają wpływom wielu czynników, w tym podaży i popytu, geopolityki, warunków pogodowych, strajków pracowników kopalń i hut, cen walut i innych czynników rynkowych. Dlatego wahania cen są nieuniknione. Firmy wykorzystujące w produkcji lub obracające metalami kolorowymi (produkt lub złom) powinny podejmować działania, aby zminimalizować wpływ tych zmian na swoje wyniki finansowe.

Wybrane strategie zabezpieczania cen metali:

 1. Kontrakty terminowe

  Kontrakty terminowe to umowy, w których strony zobowiązują się do dostarczenia lub nabycia określonej ilości surowców w przyszłości po określonej cenie. Dzięki kontraktom terminowym przedsiębiorstwa mogą zablokować cenę surowców na przyszłość, co pomaga w uniknięciu niekorzystnych zmian cen na giełdach. Kontrakty terminowe możemy zawierać u brokerów pracujących na LME lub w wybranych bankach.

 2. Opcje

  Opcje to instrumenty finansowe, które dają inwestorom prawo, ale nie obowiązek, kupienia lub sprzedania surowca w przyszłości po określonej cenie. Opcje pozwalają na zabezpieczenie ceny surowca, ale nie wymagają zobowiązania do zakupu lub sprzedaży. To może być korzystne, zwłaszcza gdy nie jesteśmy pewni, czy cena surowca wzrośnie lub spadnie. Opcje możemy zawierać u brokerów pracujących na LME lub w wybranych bankach.

 3. Analiza rynku i prognozowanie cen – spekulacja

  Monitorowanie rynku surowców oraz analiza trendów cenowych może pomóc firmom w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących zakupów/sprzedaży surowców. Przewidywanie zmian cen surowców pozwala na odpowiednie reagowanie na sytuację rynkową i sprzedaż/zakup surowców w wybranym, odpowiednim dla przedsiębiorstwa momencie. Strategia ta jest obarczona dużym ryzykiem i jest spekulacją.

 4. Zabezpieczanie cen u odbiorców lub dostawców

  Niektórzy odbiorcy, dostawcy surowców w tym złomów dają możliwość zabezpieczenia ceny sprzedaży lub zakupu surowców (również wtórnych) w ustalonej cenie w określonym czasie. Strategia ta polega na przeniesieniu ryzyka na partnera biznesowego, który musi po swojej stronie realizować wybraną strategię zabezpieczenia cen surowców.

W RMC Polska możesz zabezpieczyć cenę sprzedaży złomów tak by zlikwidować ryzyko zmiany ceny surowców np. miedzi na LME oraz kursów walut np. Euro. Usługa ta jest bezpłatna i jest elementem transakcji sprzedaży złomów do RMC. Polega ona na tym, że możesz codziennie zabezpieczać cenę sprzedaży danego rodzaju złomu (nawet 1 toną) po czym po kilku/kilkunastu dniach dostarczyć do nas materiał w większej ilości. Dostarczony materiał rozliczymy z wykorzystaniem kursów, które zabezpieczyłeś.

Co ważne, jeśli kupisz 100 kg milbery, 700 kg niesortu i 200 kg miedzi świecącej zabezpieczasz u nas 1 tonę miedzi (agregujesz zakupy miedzi do jednej pozycji). Tak samo jest z aluminium i innymi metalami.

Przykład zabezpieczania ceny złomów w RMC:

Jeśli zabezpieczysz ceny złomu metalu w dniu jego zakupu i dostarczysz do RMC Polska sp. z o.o. materiał po kilku, kilkunastu dniach to zawsze otrzymasz marżę, którą założyłeś w momencie zakupu surowca – niezależnie jak zmieni się kurs metalu na LME. Jeśli cena metalu na LME spadnie dostaniesz wyższą cenę niż obecna rynkowa, jeśli cena na LME wzrośnie otrzymasz cenę niższa niż obecna rynkowa jednak wciąż z założoną przy zakupie marżą.

Każdej firmie, która podejmie z nami współpracę na w/w zasadach oferujemy szkolenie i pełne wsparcie w zakresie zabezpieczania cen metali.

Podsumowując, współczesny rynek surowców jest nieprzewidywalny, ale istnieje wiele strategii, które firmy mogą wykorzystać, aby zabezpieczyć ceny surowców przed zmianami na giełdach. Wybór odpowiedniej strategii zależy od rodzaju surowców, ryzyka, jakie firma jest gotowa podjąć i jej celów biznesowych. Warto podjąć kroki w celu zminimalizowania wpływu wahających się cen surowców na rentowność przedsiębiorstwa, co może przyczynić się do zwiększenia stabilności i konkurencyjności firmy na rynku.