Zgary metali nieżelaznych

Zgary metali nieżelaznych

Zgary metali nieżelaznych – co to jest?

Zgary metali nieżelaznych to rodzaj produktu ubocznego, który powstaje podczas procesów topienia metali, zwłaszcza metali kolorowych takich jak miedź, aluminium, ołów czy cyna.

Jest to substancja stała, często w postaci drobnych, metalicznych kawałków lub ziaren, która oddziela się od stopu metalicznego podczas procesu topienia. Często te drobne elementy są połączone ze sobą tworząc bryłkę przypominającą metal, z którego powstały lub bryłę bliżej nieokreślonego koloru i kształtu. Wszystko zależy jakie są to zgary i z czego się składają.

Rozróżniamy dwa główne typy zgarów. Zgary tlenkowe, które powstają po zetknięciu metalu z tlenem (przeważnie mają kolor metalu, z którego powstały) oraz żużlowe zawierające w sobie wszelkiego typu topniki i zanieczyszczenia powstające w procesie topnienia.

W zgarach żużlowych po rafinacyjnych znajduje się nie tylko metal, z którego powstały, ale również z inne metale, które zostały wytrącone podczas procesu rafinacji. Na przykład w przypadku zgarów miedzianych możemy bardzo często spotkać takie zanieczyszczenia jak ołów, żelazo, bizmut, antymon oraz siarkę.

Jak powstaje zgar?

Reakcje Chemiczne: W procesie topienia metali nieżelaznych, surowce zawierające różne metale są poddawane wysokim temperaturom. W wyniku tego procesu zachodzą reakcje chemiczne między składnikami surowców a stopem metalu, prowadzące do powstania zróżnicowanych składników chemicznych.

Separacja Składników: W trakcie topienia, składniki chemiczne o różnych temperaturach topnienia, gęstościach czy właściwościach chemicznych mogą oddzielać się od siebie. To prowadzi do wydzielenia zgaru, który może zawierać różne metale lub związki metaliczne.

Chłodzenie i Krzepnięcie: Po oddzieleniu się od stopu metalu, zgar chłodzi się i krzepnie, przyjmując postać drobnych kawałków, kulek lub innych kształtów w zależności od warunków procesu.

Cena zgarów

W zależności od rodzaju zgaru, zawartości pożądanych metali, składu i ilości zanieczyszczeń zgar może być bardzo cenny lub też może być odpadem, który podlega utylizacji.

Zgary solne to materiał, który powinien bezwzględnie musi podlegać utylizacji. Składa się głównie z soli i zanieczyszczeń z topionego złomu. Zawartość pożądanych metali w takim zgarze wynosi max. 5%
Zgary miedziane, aluminiowe, ołowiowe, cynkowe czy też cynowe ze względu na wartość metali bazowych mogą być bardzo cenne. W zależności od zawartości pożądanego metalu oraz pozostałych substancji będących zanieczyszczeniem ich cena może sięgać nawet kilku tysięcy dolarów za tonę.

RMC Polska skupuje zgary o n/w zawartościach metalu:

  • Zgary miedziane od 30% Cu
  • Zgary mosiężne i z brązu od 40%
  • Zgary aluminiowe od 50% aluminium
  • Zgary ołowiane – od 50% ołowiu
  • Zgary cynowe – od 30% cyny

Niepożądane zanieczyszczenia w zgarach

Cena zgarów pomimo dużej zawartości metali bazowych może być niska ze względu na występowanie w nich takich zanieczyszczeń jak: bizmut, arsen, antymon, beryl, kadm, rtęć, wolfram, potas, sód, siarka, antymon, wszelkiego rodzaju sole.

Zgary Ołowiane

Zgary Aluminiowo – Solne

Zgary Cu

Zgary Mosiężne